Nedbemanning og outsourcing: Siemens planlegger å kutte 2.700 jobber

Nedbemanning og outsourcing: Siemens planlegger å kutte 2.700 jobber

(Foto: Siemens
)

Siemens har tilsynelatende ingen frykt for faglært arbeidskraft knapphet og ønsker å presse frem med sin omstilling med reduksjon av 2700 stillinger. I den interne bedriftens IT 1350 arbeidsplasser er berørt.

Elektronikkgiganten Siemens er fremme sin omstilling videre med en ytterligere tap av arbeidsplasser. Hele Tyskland til sammen rundt 2700 arbeidsplasser malt i årene som kommer, være låst eller outsourcet, opplyser selskapet torsdag. Spesielt rammet er den interne bedriftens IT, hvor det alene er ca 1350 arbeidsplasser, samt den digitale fabrikken og Zugsparte, men også opplæring av gruppen. Den nederste linje skal bli eliminert, eksterne 1000 1700 punkter.

Med de tiltak, svarer selskapet til problemer i enkelt forretningsområder som Zugsparte. I bedrifts IT du vil at ""Gjør geografiske rekkevidde på prøve og flytte 700 arbeidsplasser til eksterne tjenesteleverandører. Av disse gruppe løftene økt fleksibilitet.

I andre sektorer, produksjonen optimaliseres. Selv i trening, som hittil har spredt seg til 33 steder, vil det være kutt. Siden tiltak for flere sektorer er gitt, blir de spredt over en rekke steder. I tilhører Digital Factory sektoren i Fürth rundt 450 arbeidsplasser blir berørt og i Zugsparte i Krefeld mer om 300-

9000 nye ansatte planlagt

I samme periode var planlagt, alene omstille noen 9000 ansatte i Tyskland. Her bør de ansatte som berøres av kuttene og outsourcing kunne re-kvalifisere for ledige stillinger i tillegg. I første halvår av regnskapsåret 2017 har vi justeres mer enn 2500 mennesker, beregner konsernet.

Siemens hadde presentert gode kvartalsresultater bare i forrige uke som hadde viste seg bedre enn forventet av mange analytikere. CEO Kaeser driver omdanning av selskapet besluttet videre og kunn igjen og igjen for å reagere på problemer i enkelte forretningsenheter tidlig. Målet retninger kalles digitalisering og industri 4.0. Selvrapportert av Siemens i Tyskland til sammen rundt 114 000 ansatte. (Med materialet av AP) /(AXK)

Spotify er økende med økende tap

Spotify vokser med dype røde tall

(Bilde: Spotify)

Spotify er en klar nummer én i musikkstreaming - men selv om virksomheten er booming, svenskene skrive høye tap. Økte kostnader spiser opp inntektsveksten. Og Spotify fortalte musikk industrien milliarder av utbetalinger i årene som kommer.

Musikkstreaming markedsleder Spotify driver et høyt tap i sin raske vekst. I fjor var det bunnlinjen i den røde med 539,2 millioner euro, noe som gjenspeiles av en Luxembourg Årsrapport fra Spotify, teknologien magazine rapporterte torsdag Recode. Allerede i 2015 Spotify hadde mistet 231,4 millioner euro. Salget økte i det siste året, mens 52 prosent til mer enn 2,9 milliarder euro. Samtidig, utgifter til produktutvikling og markedsføring steg kraftig.

Spotify er - mer en stor del av inntektene direkte til musikkselskapene - som andre streamingtjenester. Nylig inngått langsiktige kontrakter med flere rettighetshavere ville se en minimum fordeling på ca to milliarder euro i løpet av de neste to år siden, sa det i årsrapporten. Slik at trykket på Spotify Finance er sannsynlig å forbli høy. Spotify ikke spesifisere hvilke kontrakter nøyaktig det handler om. Ifølge informasjon fra Recode avtaler med verdens største plateselskap Universal Music og foreningen av uavhengige plateselskaper Merlin er ment. Avtaler med Sony Music og Warner Music derfor kunne øke regningen.

Abonnement bringe mest inntekter

Ifølge årsrapporten Spotify økte i fjor, totalt antall brukere 91-126 millioner kroner, mens andelen betalt abonnementskunder flyttet fra 28 til 48 millioner før. I mars kunngjorde Spotify spranget over mark på 50 millioner betalende kunder og torsdag på 140 millioner brukere per måned totalt. Apple Music som nummer to i markedet kom siste 27 millioner tegnings kunder - og i motsetning til Spotify ingen ad-støttet gratis versjon. Med Spotify, tegnings kundene brakt i fjor, 90 prosent av salget. Annonseinntektene i gratisversjonen vokste med over 50 prosent til 295 millioner euro.(AP) /(Mho)

Job nedskæringer og udlicitering: Siemens har planer om at skære 2.700 arbejdspladser

Job nedskæringer og udlicitering: Siemens har planer om at skære 2.700 arbejdspladser

(Foto: Siemens
)

Siemens har tilsyneladende ingen frygt for faglært mangel på arbejdskraft og ønsker at gå videre med sin justering med nedsættelsen af ​​2.700 stillinger. I den interne virksomheds it påvirkes 1350 arbejdspladser.

Elektronikgiganten Siemens skrider sin kursjustering videre med en yderligere tab af arbejdspladser. Gennem Tyskland i alt omkring 2.700 arbejdspladser malet i de kommende år, være låst eller outsourcet, siger virksomheden torsdag. Særligt ramt er den interne virksomhedens it, hvor det alene er omkring 1.350 arbejdspladser, såvel som den digitale fabrik og Zugsparte, men også uddannelse af gruppen. Den nederste linje bør fjernes, outsourcede 1000 1700 point.

Med de foranstaltninger, virksomheden reagerer på problemerne i de enkelte forretningsområder som Zugsparte. I virksomhedernes it du vil have ""Gør geografisk rækkevidde på prøve og flytte 700 job til eksterne tjenesteydere. Af disse er gruppen lover øget fleksibilitet.

I andre sektorer, at produktionen optimeres. Selv i uddannelse, som hidtil har spredt sig til 33 steder, vil der være nedskæringer. Da de foranstaltninger for flere sektorer er forudsat, er de spredt over mange steder. I tilhører Digital Factory sektor i Fürth omkring 450 arbejdspladser er berørt, og i Zugsparte i Krefeld mere om 300-

planlagt 9000 nye lejer

I samme periode var planlagt, alene justere nogle 9.000 medarbejdere i Tyskland. Her bør de berørt af nedskæringer og udlicitering medarbejdere være i stand til at re-kvalificere sig til åbne positioner så godt. I første halvdel af regnskabsåret 2017 har vi justeret mere end 2.500 mennesker, beregner koncernen.

Siemens havde præsenteret gode kvartalsvise resultater kun i sidste uge, der havde vist sig bedre end forventet af mange analytikere. CEO Kaeser driver transformationen af ​​selskabet besluttet videre og annoncerede igen og igen for at reagere på problemer i enkelte forretningsenheder tidligt. De mål retninger kaldes digitalisering og industri 4,0. Self-rapporteret af Siemens i Tyskland i alt omkring 114.000 ansatte. (Med materiale af AP) /(AXK)

Spotify vokser med stigende tab

Spotify vokser med dybe røde tal

(Billede: Spotify)

Spotify er den klare nummer et i musik-streaming - men selvom Branchen boomer, svenskerne skrive store tab. Højere omkostninger spise op omsætningsvæksten. Og Spotify fortalte musikindustrien milliarder af betalinger i de kommende år.

Musikken streaming markedsleder Spotify driver en høj tab i sin hurtige vækst. Sidste år var der bundlinjen i den røde med 539,2 millioner euro, som det fremgår af et luxembourgsk Årsrapporten for Spotify, teknologien magasin rapporterede torsdag recode. Allerede i 2015 Spotify havde tabt 231,4 millioner euro. Salget steg i det forløbne år, mens 52 procent til mere end 2,9 milliarder euro. Samtidig, udgifter til produktudvikling og markedsføring steg kraftigt.

Spotify er - mere en stor del af provenuet direkte til pladeselskaber - ligesom andre streaming-tjenester. For nylig indgået langtidskontrakter med indehavere flere rettigheder ville se et minimum fordeling på cirka to milliarder euro i de næste to år siden, det sagde i årsrapporten. Således at presset på Spotify Finance kan forventes at forblive høj. Spotify angav ikke at hvilke kontrakter præcis det handler om. Ifølge oplysninger fra omkode omhandler verdens største musik selskab Universal Music og sammenslutningen af ​​uafhængige labels Merlin er ment. Aftaler med Sony Music og Warner Music kunne derfor øge regningen.

Abonnementer bringe største indtjening

Ifølge årsrapporten Spotify steget sidste år, det samlede antal brugere 91 til 126 millioner, mens andelen betalt abonnement kunder flyttet fra 28 til 48 en million inden. I marts Spotify annonceret springet over mærket af 50 millioner betalende kunder og torsdag på 140 millioner brugere om måneden i alt. Apple Music som nummer to på markedet kom sidste 27 millioner abonnementskunder - og i modsætning til Spotify ingen ad-støttede gratis version. Med Spotify, de abonnementskunder bragte sidste år, en 90 procent af salget. Reklameindtægter i den gratis version steg med over 50 procent til 295 millioner euro.(AP) /(Mho)

Hamburg skriver for at elektriske busser – testfase er over

Hamburg skriver for at elektriske busser - testfase er over

Innovasjonslinjen 109

(Bilde: forhøyet jernbane)

Tidligere mangler produksjonsklare biler, men nå blir det alvorlig: Hamburg tilbyr sine tjenester rundt på elektriske busser. Andre byer er svært interessert og dra. En ny lovende marked for produsenter blir tydelige.

Etter at en testfase Hamburg begynner med omdanning av offentlig transport fra diesel til elektriske busser. I flere dager kjører en offisiell invitasjon til en innledende 30 Batteri busser som trolig vil integrert i Hamburg flåten fra 2019, da Hamburger Hochbahn (HHA) kunngjorde i Hamburg mandag. I november, produsenter har tid til å lage et tilbud, med opsjon på ytterligere 30 busser 2020th "Testtidspunktet er over"Nevnte Hochbahn CEO Henrik Falk. Han forventet at bransjen kan tilby 2,019 produksjonsklare biler fra begynnelsen.

Snart uten utslipp

Hamburg hadde annonsert for et år siden, fra 2020 til å kjøpe bare busser uten utslipp. Fram til tidlig på 30-tallet hele offentlig buss til (TBR) som skal konverteres til elektrisk mobilitet med totalt 1.500 busser av HHA og transportselskapet Hamburg-Holstein. lenge av ti kilometer "Innovasjon linje 109" HHA har siden desember 2014 flere innovative drive teknologien testet på prototyper under reelle forhold og dermed fått erfaring. "Fram til midten av 20-årene vil vi vite hvilken teknologi vil seire", Sier Falk. Sannsynligvis vil det være batteridrevet elektrisk buss.

I anskaffelse av e-busser, har flere store leverandører bundet sammen av lokale transporttjenester i Tyskland i fellesskap å formulere sine krav til industrien og utvikle standarder. For eksempel: Bussene i første runde vil ha 150 km rekkevidde, inkludert oppvarming eller air condition. For de neste 30 busser baren er satt ganske litt høyere, må de skape 200 kilometer, og kan derfor brukes til flere linje ruter.

Bestillinger verdt milliarder

Deltakerne inkluderer de lokale transportselskaper i Berlin, der ri de fleste busser i tillegg til Hamburg, men også byer som München, Stuttgart, Köln og Bremen er eller har signalisert interesse. "Det handler om fremtiden for hele markedet, ikke bare i Hamburg, men i Europa og rundt om i verden", Sier Falk. "Det vinke ordre verdt milliarder." Tilsvarende høy var av interesse for produsenten. Store bussprodusenter er som Mercedes, Volvo, MAN, Neoplan, Scania og Iveco. Men produsenter fra Tyrkia og Kina bland med.

Hvor dyrt er konvertering, kan ikke si sikkert fordi prisene for serieproduserte biler er ennå ikke kjent. Prototypene som ble testet så langt koste opp til 800.000 euro, sammenlignet med 250.000 til 300.000 euro for en dieselbuss. Falk forventer det koster å samles i et konkurransedyktig nivå. Men gjenoppbyggingen av infrastrukturen og depoter av forhøyet toget som må konverteres til lasting av e-busser vil bli dyrt. Her forventer forhøyet jernbaneinvesteringer på 400 millioner euro - og håper på føderale tilskudd til lokale myndigheter.

Ekspansjon av strømnettet

Den Hamburg-baserte strømnettet vil måtte bli oppgradert litt for utvidelse av bussen mobilitet. Den største planlagte depot i Sentrum nord til opp til 240 e-busser kan laste samtidig i sluttfasen og krever så mye energi som en liten by med 40.000 innbyggere. Nettverket av åtte depoter langt forhøyet tog og dets datter blir konvertert i henhold til den voksende e-bussflåten og eventuelt supplert.(Eckart Gienke, dpa) /(Mho)

Twitter overgår vekstforventninger – Equity gjør spranget oppover

Twitter overgår vekstforventninger

(Bilde: twitter.com)

I løpet av kvartalet har Twitter mer salg og fortjeneste gjort enn analytikerne forventet. Har verdien av Twitter aksjer bra.

Twitter gir investorene håper at kronisk tapsbring Short Message Service får sin virksomhet gradvis under kontroll. I siste kvartal oversteg Twitter salg og analytikernes resultatforventningene og økt antall aktive brukere per måned til fire millioner. Aksjene steg i en første reaksjon før starten av regelmessig omsetning på torsdag med mer enn åtte prosent.

Men Twitter måtte innrømme i en uttalelse at siden 2014, ble antall brukere vist noe overdrevet på grunn av en feil i valg av datakilder. Derfor var det i andre kvartal, for eksempel 326 millioner aktive brukere, i stedet for den tidligere annonserte 328 millioner. Ved utgangen av september antallet økt etter at korrekt beregning 330 millioner.

Kvartals salget falt fra år til år med mer enn fire prosent til 589.6 millioner amerikanske dollar. Analytikere hadde forventet med enda litt lavere inntekter. Poenget var et tap på over 21 millioner amerikanske dollar avslørt etter et tap på 103 millioner ett år tidligere. Justert driftsresultat per aksje, men betydelig overskredet forventningene til aktørene Twitter.

[Oppdater 10/26/2017 - 18:45] Som forventet, handelsfolk reagerte positivt på den overraskende positiv innstilling. I de første timene etter starten på trading Twitter aksje økte med mer enn 17 prosent.(AP) /(ANW)

Web Summit 2017: BMW nettverk med Googles Assistant

Web Summit 2017: BMW nettverk med Googles Assistant

Den nye BMW i3 på toppmøtet nettet.

(Bilde: Heise online)

Den maker utvider sin digitale økosystem: Ifølge Alexa, vil BMW Koble nå koble opp med Google Assistant - fra desember først for amerikanske kunder, og senere i andre land.

BMW utvider sin Connected systemet til Google Assistant. BMW kunder kan ta sine kjøretøy eller få informasjon om bilen med Googles hjemmeside eller smarttelefon via Google Assistant. Integrasjonen av Google Assistant kommer fra desember først til USA, annonserte produsenten tirsdag på toppmøtet i Web i Lisboa på flere land til å følge etter. en startdato for det tyske markedet er ikke kalt BMW.

Tidligere BMW hadde allerede brakt Alexa inn i bilen - og har jobbet med Amazons språkassistent enda mer før. BMW Connected kombinerer med ulike andre plattformer, slik at bileieren har tilgang til ulike tjenester. Blant partnerne av produsenter inkluderer Microsoft, Amazon og nå Google. Bilen er i nettverk via Open Mobility Cloud med den valgte digitale terminaler kunde.

Med integreringen av Google Assistant BMW-eiere kan for eksempel sjekke hjemme med Googles hjemmeside om dører og vinduer av kjøretøyet er stengt eller som ladestatus av en elektrisk BMW i3. Koblet til aktivering av settet er tilstrekkelig BMW "Ok Google, spør BMW ..."Etterfulgt av flere mulige kommandoer.(VBR)

Hamborg skriver ordre på elektriske busser – testfase er overstået

Hamborg skriver ordre på elektriske busser - testfase er overstået

Innovationen linje 109

(Billede: forhøjet jernbane)

Tidligere mangler køretøjer produktions-klar, men nu bliver det alvor: Hamborg tilbyder sine tjenester rundt på elektriske busser. Andre byer er meget interesserede og trække. Et nyt lovende marked for producenterne er ved at blive synlige.

Efter en testfase Hamburg begynder med konverteringen af ​​offentlig transport fra diesel til el-busser. I flere dage kører en officiel invitation til en indledende 30 Batteri busser, der sandsynligvis vil integreret i Hamburg flåde fra 2019, som Hamburger Hochbahn (HHA) offentliggjorde i Hamborg mandag. Ved udgangen af ​​november, producenter har tid til at give et tilbud, med mulighed for 30 flere busser 2020. "Testtidspunktet er forbi"Sagde Hochbahn direktør Henrik Falk. Han forventede, at branchen kunne tilbyde 2.019 køretøjer produktions-klar fra begyndelsen.

Snart emissionsfri

Hamburg havde annonceret for et år siden, fra 2020 til køb kun busser uden emissioner. Indtil begyndelsen af ​​30'erne hele den offentlige bus til (TBR), der skal konverteres til elektrisk mobilitet med i alt 1.500 busser i HHA og transportfirmaet Hamburg-Holsten. lang ti kilometer "Innovation linje 109" HHA har siden december 2014 flere innovative drev teknologi testet på prototyper under virkelige forhold og dermed fået erfaring. "Indtil midten af ​​20'erne vil vi vide, hvilken teknologi vil sejre", Sagde Falk. Sandsynligvis vil det være den batteridrevne elektriske bus.

I indkøb af e-busser har flere store leverandører sammen af ​​lokale transport i Tyskland i fællesskab at formulere deres krav til branchen og udvikle standarder. For eksempel: Busserne i første runde vil have 150 km rækkevidde, herunder opvarmning eller aircondition. For de næste 30 busser baren er sat en hel del højere, de har til at skabe 200 kilometer, og kan derfor anvendes til flere line ruter.

Ordrer for milliarder

Deltagerne omfatter de lokale trafikselskaber i Berlin, hvor rider de fleste busser i tillæg til Hamborg, men også byer som München, Stuttgart, Köln og Bremen er eller har signaleret interesse. "Det handler om fremtiden for hele markedet, ikke kun i Hamburg, men i Europa og resten af ​​verden", Sagde Falk. "Der vinke ordrer for milliarder." Tilsvarende høj var interessen fra producenten. Store busfabrikanter er som Mercedes, Volvo, MAN, Neoplan, Scania og Iveco. Men producenter fra Tyrkiet og Kina blandes med.

Hvor dyrt er konverteringen, kan ikke sige med sikkerhed, fordi priserne for produktionen biler endnu ikke er kendt. Prototyperne testet hidtil koste op til 800.000 euro, sammenlignet med 250.000 til 300.000 euro for en diesel bus. Falk forventer omkostningerne til at konvergere på et konkurrencedygtigt niveau. Men for at genopbygning af infrastruktur og depoter af den forhøjede tog, der har brug konverteres til lastning af e-busser vil være dyrt. Her højbanen forventer investeringer på 400 millioner euro - og håber på føderale tilskud til de lokale regeringer.

Udbygning af elnettet

Hamburg-baserede elnet skulle opgraderes lidt for udvidelsen af ​​bus mobilitet. Den største planlagte depot i City North til op til 240 e-busser kan indlæse på samme tid i den afsluttende fase, og kræver så meget energi som en lille by med 40.000 indbyggere. Netværket af otte depoter langt den forhøjede toget og dets datterselskaber vil blive konverteret i henhold til den voksende e-bus flåde og eventuelt suppleret.(Eckart Gienke, dpa) /(Mho)

Twitter overgår vækstforventninger – Egenkapital gør spring opad

Twitter overgår vækstforventninger

(Billede: twitter.com)

I løbet af kvartalet, Twitter har mere salg og fortjeneste end analytikere forventet. Er værdien af ​​Twitter-aktier god.

Twitter giver investorerne håber, at den kronisk tabsgivende short message service får sin virksomhed gradvist under kontrol. I sidste kvartal overskredet Twitter salg og analytikernes forventninger til indtjeningen og øget antallet af aktive brugere om måneden til fire millioner. Aktierne steg i en første reaktion før starten af ​​regelmæssig handel torsdag med mere end otte procent.

, Twitter måtte dog indrømme i en erklæring, at der siden 2014 blev antallet af brugere vist noget overdrevet grund af en fejl i udvælgelsen af ​​datakilder. Derfor var det i andet kvartal, for eksempel 326 millioner aktive brugere, i stedet for de tidligere udmeldte 328 mio. Ved udgangen af ​​september steg antallet efter korrekt beregning 330 mio.

Kvartalsvis salg faldt år for år med mere end fire procent til 589.6 millioner dollars. Analytikere havde ventet med endda lidt lavere indtægter. Den nederste linje var et tab på over 21 millioner dollars afsløret efter et tab på 103 millioner året før. Operativt aktie, men betydeligt oversteg forventningerne hos markedsaktørerne Twitter.

[Opdater 2017/10/26 - 18:45] Som forventet, valutakurser handlende reagerede meget positivt på overraskende positive udsigter. I de første timer efter starten på at handle med Twitter steg med mere end 17 procent.(AP) /(ANW)

Web Summit 2017: BMW netværk med Googles assistent

Web Summit 2017: BMW netværk med Googles assistent

Den nye BMW i3 på internettet topmødet.

(Billede: Heise online)

Det automaker udvider sin digitale økosystem: Ifølge Alexa, vil BMW Connect nu koble sig med Google Assistant - fra December først for amerikanske kunder, og senere i andre lande.

BMW udvider sin Forbundet system til det Google Assistant. BMW kunder kan løse deres køretøj eller få oplysninger om bilen med Google startside eller smartphone via Google Assistant. Integrationen af ​​Google Assistant kommer fra December først til USA, producenten annoncerede tirsdag på nettet topmødet i Lissabon den flere lande til at følge. en startdato for det tyske marked ikke kaldes BMW.

Tidligere BMW havde allerede bragt Alexa ind i bilen - og har arbejdet med Amazons sprog assistent endnu mere før. BMW ConnectedDrive kombinerer med forskellige andre platforme, således at bilens ejer har adgang til forskellige tjenester. Blandt partnerne i de producenter inkluderer Microsoft, Amazon og nu Google. Køretøjet er tilsluttet et netværk via Open Mobility Cloud med den valgte digitale terminaler kunde.

Med integrationen af ​​Google Assistant BMW kunder kan for eksempel tjekke derhjemme med Google startside, om døre og vinduer i bilen er lukkede eller som opladningsstatus af et elektrisk BMW i3. Forbundet med aktiveringen af ​​sættet er tilstrækkelig BMW "Ok Google, spørge BMW ..."Efterfulgt af flere mulige kommandoer.(VBR)

EnBW er milliard-prosjektet pumpekraftverk på Atdorf

EnBW er milliard-prosjektet pumpekraftverk på Atdorf

Reservoaret Schluchsee.

(Bilde: schluchseewerk.de)

Prosjektet er allerede lengre svangre mer: 2014, RWE trakk seg fra planlegging for pumpekraftverk Atdorf. Av miljøvernere er alltid sterk motstand. Nå verktøyet EnBW trekke ripcord.

Den store pumpekraftverk i den sørlige Atdorf vender mot hjørnet. Den milliarder prosjektet ikke ville bli forfulgt, kraftselskapet EnBW annonsert i Karlsruhe onsdag. Etter å ha vurdert en tre ukers offentlig høring hadde han kommet til den konklusjon at ytterligere kostnader og tidkrevende planarbeid ville være nødvendig og en frist for gjennomføring er usikkert. I tillegg er energiøkonomiske og politiske forholdene var ugunstige.

1,6 milliarder euro byggekostnadene

ble bygges kraftverket fra Schluchseewerk AG, et datterselskap av EnBW og RWE. Den energigiganten fra Nordrhein-Westfalen hadde sagt farvel til prosjektet allerede 2014. 1,6 milliarder euro prosjektet var omstridt fra starten. Kommuner, miljøorganisasjoner og innbyggernes grupper nektet. Det startet i 2008, i henhold til planene, blant annet en 75 meter høy demning og to kunstige innsjøer skulle bygges.

To nye lagringstanker og mer enn 25 kilometer jordiske strukturer skal bygges for pumpelageranlegget Atdorf. To nye lagringstanker og mer enn 25 kilometer jordiske strukturer skal bygges for pumpelageranlegget Atdorf.(Bilde: schluchseewerk.de)

EnBW har til å skrive til slutten av prosjektet flere millioner euro. "For EnBW gruppen, oppstartskostnader utgjorde totalt til en gjennomsnittlig tosifret millioner"Nevnte en talskvinne for Heilbronner Stimme. Konkrete tall ikke ringe. Den sveitsiske datterselskapet EnBW Energy Holding AG, som har en fjerdedel av ENBW aksjene i prosjektet, hadde Ifølge avisen allerede informert om at avslutningen av prosjektet de byrden med elleve millioner euro.

fornøyd miljøvernere

Miljøorganisasjonen Bund har hjertelig velkommen hjørnet. "Det EnBW AG har forvillet seg fra å bygge pumpekraftverk Atdorf blant streng natur, er gode nyheter for mennesker, miljø og naturlige stedet"Kunngjorde landet administrerende direktør Sylvia Pilarsky-Grosch. Ved å investere mange svært sjeldne planter og dyr har mistet sin habitat for alltid. Spesielt inngrep i vannbalansen i området ville ha vært skadelig for Bund utsikt.

Energi og miljøvernminister Franz Untersteller avgjørelsen er ikke helt uventet. men hun var uheldig i saken, sa Green Party i Stuttgart. Han ville ha likt at EnBW og datterselskapet ville ha funnet en måte å avslutte planleggingen vellykket.

Den tyske foreningen for energi og vann Industries (BDEW) påpekte at elektrisitet vil bli belastet fra pumpet kraftverk to ganger for å nettleie og derfor er ikke veldig økonomisk. "Vi endelig trenger en prestasjonsbasert avlønning av fleksible lagringstjenester"Informerte leder av BDEW Generelt ledelsen, Stefan Kapferer, i Berlin.

EnBW orientert rundt

EnBW vil nå sette nye prioriteringer for egen regning for lagringsteknologier. Blant annet bedriftspartnerne for bygging av et litium-ion akkumulator i Heilbronn med Bosch. Imidlertid utvidelse av eksisterende pumpekraftverk på andre steder, for eksempel i Forbach i Schwarzwald, vil ytterligere avansert.

Pumpekraftverk kan bidra til sikkerheten av strømforsyningen. Hvis mer effekt er tilgjengelig ved behov, for eksempel når vinden blåser og solen skinner, formidle sterk pumpe vann fra et nedre reservoar til et høyereliggende basseng. Når strøm i nettet manglende - fordi, for eksempel om natten lull råder og hverken vind eller solenergi er tilgjengelig - at vannet ledes ovenfra gjennom rør eller sjakter ned. Deretter turbiner drivgeneratorer. Atdorf bør ha en kapasitet på 1.400 megawatt og kan produsere så mye elektrisitet på kort sikt, som en stor kjernekraftverk.(AP) /(ANW)

utilstrækkeligt beskyttet kraftværker i Frankrig og Belgien nukleare mod terrorisme: Greenpeace

utilstrækkeligt beskyttet kraftværker i Frankrig og Belgien nukleare mod terrorisme: Greenpeace

Greenpeace aktion i marts 2014.

(Foto: Greenpeace / Daniel Müller)

Køling dam for brugt brændsel ikke er tilstrækkeligt beskyttet i udtalelsen fra Greenpeace i de to lande fra angreb. Det kan få katastrofale følger.

Franske og belgiske atomkraftværker ikke er tilstrækkeligt beskyttet, ifølge en Greenpeace-rapport fra angreb. Den kølende dammen for brugt brændsel er, i tilfælde af ondsindede handlinger "ekstremt sårbare", Sagde Miljøgruppen. I disse bassiner falder den højeste radioaktiv stråling i et atomkraftværk. Modsætning reaktorbygningen, blev opførelsen af ​​brugt brændsel puljer ikke er forsynet med en forstærket indeslutning. I den tyske atomkraftværk de brugte brændselselementer puljer er opstaldet inde den konkrete sag.

Hvis der under et angreb - for hvilke det ikke behøvede nogen tunge våben i de to lande - bassinet ville blive beskadiget og abliefe vandet, ville brændstoffet ikke længere afkølet, Greenpeace offentliggjorde: "Hvis bassinet er ved at miste for meget kølevand, de højradioaktive brændselsstave overophedet ustoppelig indtil det kommer, og ender med at blive en brint eksplosion alle stærkt radioaktivt cæsium, strontium, uran og plutonium er kastet op i luften og kan forurene store områder."

Fire atomkraftværker under lup

Organisationen havde bedt syv eksperter fra Frankrig, Tyskland, Storbritannien og USA med den rapport, der er baseret på frit tilgængelige oplysninger. Fire kraftværker i Frankrig - herunder Cattenom og Fessenheim - og Doel og Tihange i Belgien blev undersøgt i detaljer. Greenpeace offentliggjorde kun et resumé, den fulde rapport vil blive stillet til rådighed for myndighederne af sikkerhedsmæssige årsager.

Det er også den "meget højt trusselsniveau" lavet i Frankrig - landet var i de senere år gentagne gange mål for terrorangreb. Greenpeace kaldte elselskabet EDF, der driver de 58 franske atomreaktorer for at beskytte den køle dammen bedre. (Med materiale af AP) /(ANW)

Volkswagen og navistar vil bygge elektrisk lastbil

Volkswagen og navistar vil bygge elektrisk lastbil

Medium vægt lastbiler. Da den elektriske lastbil skal se ud, blev ikke endnu kendt.

(Billede: internationaltrucks.com)

Senest tidlig 2020 at køre gennem Nordamerika, en elektrisk drevet lastbiler, ønsker Volkswagen og navistar udvikle sig sammen.

Volkswagen og den amerikanske producent erhvervskøretøj navistar vil sammen udvikle en el-drevne lastbiler. Den halvtunge lastbiler er beregnet til amerikanske og canadiske marked, fremgår det klart af en erklæring. Han var især for kortere afstande, indtil han kan gå til ladestationen i slutningen af ​​dagen.

Den første elektriske lastbil fra samarbejdet mellem de to selskaber vil være tilgængelig ultimo 2019 eller 2020. De ønsker også at bringe en cloud-baseret platform for netbaserede lastbiler på vejene og for at udvikle hardware. Med deres hjælp, til 650.000 lastbiler og busser være netværksforbundne verden.

Volkswagen har hidtil haft nogen elektrisk lastbil på tilbud. I intern trafik, er selskabet tester i øjeblikket en batteridrevet erhvervskøretøjer for logistik. Volkswagen Truck & Bussen stopper 16,6 procent af aktierne i navistar. De to selskaber havde annonceret i begyndelsen af ​​marts en samarbejde.(ANW)

Samsung opnåede driftsresultat på et rekordhøjt niveau

Samsung opnåede driftsresultat på et rekordhøjt niveau

Samsung Galaxy S8

I andet kvartal af det sydkoreanske koncernen øget salg og overskud. Dette skyldes primært salget af Galaxy S8 og S8 + har bidraget.

Takket være stærk efterspørgsel efter hukommelseschips Samsung har lagt et driftsresultat på et rekordhøjt niveau i andet kvartal 2017:e Han rejste sig fra år til år med 72,7 procent til cirka 14.100 milliarder vandt (11,1 milliarder euro), som den sydkoreanske markedsleder i smartphones, hukommelseschips og tv annoncerede torsdag. Omsætningen ligger i samme periode forventes 61000000000000 vandt (46 milliarder euro) mere end 51 billioner år siden. Den anden halvdel af året vil være stærk, virksomheden forudsagt.

Sidste Samsung måttet overvinde nogle udfordringer, såsom fiaskoen med brændende batterier på flagskib smartphone Galaxy Note 7 i efteråret. I løbet af kvartalet var omsætningen drevet i forhold til året af et godt salg af smartphones Galaxy S8 og S8 +, Samsung skrev nu. med den eneste division IT og mobilkommunikation fortsatte Samsung 30.010 milliarder vandt til 26.560 milliarder i forhold til for et år siden. Salget af Consumer Electronics divisionen dog faldet fra 11,04 billioner til at 10,92 billioner won.

Billede 1 af 5

Samsung Galaxy S8 og S8 + (5 billeder)

Noble og flad: The Galaxy S8 ser smart og er praktisk på trods af det store display.

(Med materiale af AP) /(ANW)

EnBW er den milliard projekt pumpekraftværker kraftværk på Atdorf

EnBW er den milliard projekt pumpekraftværker kraftværk på Atdorf

Reservoiret Schluchsee.

(Billede: schluchseewerk.de)

Projektet er allerede længere fated mere: 2014 RWE trak sig ud af planlægningen for pumpekraftværker kraftværk Atdorf. Ved miljøforkæmpere er altid stærk modstand. Nu hjælpeprogrammet EnBW trække udløsersnor.

Den enorme pumpekraftværker kraftværk i den sydlige Atdorf vender mod hjørnet. Den milliard-projektet ville ikke blive videreført, elselskab EnBW annonceret i Karlsruhe onsdag. Efter at have vurderet en tre-ugers offentlig høring var han kommet til den konklusion, at yderligere omkostninger og tidskrævende planlægning arbejde vil være behov for, og en frist for gennemførelse er usikker. Hertil kommer, at energi-økonomiske og politiske betingelser var ugunstige.

1,6 milliarder euro byggeomkostninger

blev der skal bygges kraftværket fra Schluchseewerk AG, et datterselskab af EnBW og RWE. Energien gigant fra Nordrhein-Westfalen havde sagt farvel til projektet allerede 2014. Den 1,6 mia-europrojektet var kontroversiel fra starten. Kommuner, miljøorganisationer og borgergrupper nægtede. Den startede i 2008, i henhold til planerne, blandt andet en 75 meter høj dæmning og to kunstige søer skulle bygges.

To nye lagertanke og mere end 25 km underjordiske strukturer bør bygges til den pumpede lageranlæg Atdorf. To nye lagertanke og mere end 25 km underjordiske strukturer bør bygges til den pumpede lageranlæg Atdorf.(Billede: schluchseewerk.de)

EnBW har til at skrive til afslutningen af ​​projektet flere millioner euro. "For EnBW gruppe, de startomkostninger udgjorde i alt til en gennemsnitlig tocifrede millioner"Sagde en talskvinde for Heilbronner Stimme. Konkrete tal ringede ikke. Den schweiziske datterselskab EnBW Energy Holding AG, som ejer en fjerdedel af de EnBW aktierne i projektet, havde Ifølge avisen allerede meddelt, at afslutningen af ​​projektet, de byrden med elleve millioner euro.

glade miljøforkæmpere

Miljøorganisationen BUND har stor tilfredshed om hjørnet. "At EnBW AG har overtrådt fra bygge pumpekraftværker plante Atdorf midt strenge, er gode nyheder for mennesker, miljø og naturlige plet"Meddelte landet administrerende direktør Sylvia Pilarsky-Grosch. Ved at investere en masse meget sjældne planter og dyr har mistet deres levesteder for evigt. Især de interventioner i vandbalancen i området ville have været skadeligt for Bund visning.

Energi og Miljø minister Franz Untersteller beslutningen er ikke helt uventet. men hun var uheldigt i sagen, De Grønne sagde i Stuttgart. Han ville gerne have, at EnBW og datterselskabet ville have fundet en måde at afslutte planlægningen succes.

Den tyske sammenslutning af energi og vand Industries (BDEW) påpegede, at elektricitet vil blive opkrævet fra pumpede lageranlæg to gange for at nettariffer og er derfor ikke meget økonomisk. "Vi endelig har brug for en performance-baseret kompensation af fleksible opmagasinering"Meddelte formanden for BDEW General direktionen, Stefan Kapferer, i Berlin.

EnBW orienteret omkring

EnBW vil nu sætte nye prioriteter for egen regning for lagringsteknologier. Blandt andet selskabets partnere til opførelse af et lithium-ion akkumulator i Heilbronn med Bosch. Men en udvidelse af eksisterende pumpet storage kraftværker i andre steder, såsom i Forbach i Schwarzwald, vil yderligere avancerede.

Pumpekraftværker kraftværker kan bidrage til elforsyningssikkerheden. Hvis der er mere effekt til rådighed når det er nødvendigt, såsom når vinden blæser og solen skinner, overbringe stærk pumpe vand fra en lavere reservoir til et højere niveau bassin. Når elektricitet i nettet mangler - fordi for eksempel om natten dysse hersker og hverken tilgængelige vind eller solenergi - vandet ledes oppefra gennem rør og aksler ned. Så turbiner drev generatorer. Atdorf skal have en kapacitet på 1.400 megawatt og kan producere så meget el på kort sigt som en stor atomkraftværk.(AP) /(ANW)