Etikkutvalget: Ingen løsning for “real dilemmatic” situasjoner i autonom kjøring

A14-motorveien

Hvis det inescapably et spørsmål om liv eller død på veien, er et autonomt system ute av stand til å hjelpe, ifølge en ekspert rapport. Slike arrangementer er hverken standardisert måle eller programmerbar. Ansvar og data autonomi er andre prioriteringer.