Programmering standard for innebygde systemer MISRA C 2012 publisert

Motor Industry Software Pålitelighet Association (MISRA) har nylig gitt ut den innebygde programmerings standard MISRA C 2012th Standarden definerer koding standarder for C og C ++ - utviklere å unngå run-time feil som kan oppstå ved usikre konstruksjoner eller strukturelle svakheter i språk. De mer enn 200 sider tykk spesifikasjon som dermed har nesten doblet, er kompatibelt med den nye versjonen til C99 og ble tilsynelatende betydelig revidert i flere steder.

Det er derfor nå i tillegg til de regler og retningslinjer som er å anse som veiledende skal brukes til andre ressurser for å bekrefte samsvar med kravene. Reglene kan verifiseres bare om testing koden, imidlertid. kan referere til standarden som en PDF-fil via nettbutikken i konsortiet for 15 britiske pounds, koster den trykte versjonen 45 pounds.

MISRA er en sammenslutning av bilprodusenter, leverandører og tjenesteytere. Den første som ble vedtatt av organisasjonen i 1998 med regler MISRA C med sine godt 100 regler for sikker C-programmering ble en slags de facto standard for innebygde C-programmering. Den andre versjonen, MISRA i 2004, skrev blant annet, for å bruke et verktøy for å sjekke reglene. I 2008 hadde konsortium med MISRA C ++ utvidet retningslinjene for objektorientert versjon av språket. (Ane)