Meer CO2-uitstoot – klimaat voor 2020 in Duitsland nauwelijks haalbaar

Raffinaderij, fabriek, de industrie

De energiesector blijft de belangrijkste bron van CO2-uitstoot in Duitsland

Prognoses van het Federaal Milieuagentschap en een gegeven van de Groenen in opdracht studie tonen aan dat de uitstoot in Duitsland te stijgen ten opzichte van vorig jaar. Een van de problemen zijn de emissies van het vervoer.

De uitstoot van broeikasgassen in Duitsland steeg in 2016 alle bescherming van het klimaat inspanningen niettegenstaande. De emissies met ongeveer vier miljoen ton in het voorgaande jaar tot ongeveer 906.000.000 ton, zoals voorspellingen blijkt het Umweltbundesamt en een gegeven door de Groenen in opdracht studie. De cijfers zijn het DPA en Spiegel Online. Het is dus onwaarschijnlijk dat Duitsland bereikte het klimaat voor 2020 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 40 procent ten opzichte van 1990

Efficiëntieverbeteringen vs. groei van het verkeer

Een belangrijke rol wordt gespeeld door het verkeer. Volgens het Umweltbundesamt (UBA), de CO2-uitstoot in de transportsector steeg met een totaal van 5,4 miljoen ton, een stijging van 3,4 procent. Het goederenvervoer over de weg dienovereenkomstig steeg met 2,6 procent. Maar de hogere diesel verbruik is meer verantwoordelijk voor 4,8 miljoen ton broeikasgassen, volgens de analyse van die gespecialiseerd is in het klimaatbeleid adviesbureau Arepo Raadpleeg voor de Groenen.

"De verbeteringen van de efficiëntie in voertuigen worden opgenomen door de toename van het verkeer op de weg", Said UBA President Maria Krautzberger. CO2-uitstoot in het vervoer is nu twee miljoen ton hoger dan in 1990. Groene Partij politicus milieu Bärbel Höhn noemde de nummers een "Faillissement voor het klimaatbeleid van de federale regering", Haar collega Annalena Baerbock opgeroepen tot een "Master Plan in de transportsector" ten gunste van het spoor en elektrische auto's.

Afbeelding 1 van 6

De uitstoot van broeikasgassen in Duitsland (6 foto's)

Cijfers voor industriële en de emissies duidelijker weer. Anders worden de nummers grotendeels af. (Afbeelding: Umweltbundesamt)

(AP) /(CFU)