standardem programowania systemów wbudowanych MISRA C 2012 opublikowany

Przemysł motoryzacyjny Niezawodność Software Association (MISRA) niedawno wydała Embedded Standard programowanie MISRA C 2012th Standard definiuje standardy kodowania dla C i C ++ - programistów, aby uniknąć błędów czasu wykonywania, które mogą wynikać z niebezpiecznymi konstrukcjami lub słabości strukturalnych języków. Im więcej niż 200 stron grubości specyfikację, która w ten sposób niemal podwoiła się, jest zgodne z nową wersją do C99 i widocznie był znacznie zmieniony w kilku miejscach.

Istnieje więc teraz oprócz zasad i wytycznych, które mają być traktowane jako wytyczne mają być wykorzystywane do innych zasobów w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Reguły mogą być weryfikowane tylko o testowaniu kodu, jednak. może odnosić się do standardu w postaci pliku PDF za pośrednictwem sklepu internetowego konsorcjum za 15 funtów brytyjskich, wersja druk kosztuje 45 funtów.

MISRA to stowarzyszenie producentów samochodów, dostawców i usługodawców. Pierwszy przyjęty przez organizację w 1998 przepisów MISRA C z dobrze 100 zasady bezpiecznego programowania C stał się czymś w rodzaju de facto standardem dla osadzonych programowania C. Druga wersja, MISRA w 2004 roku, napisał między innymi, aby użyć narzędzia do sprawdzania reguł. W 2008 roku konsorcjum z MISRA C ++ rozszerzył wytyczne dla obiektowym wersji języka. (Ane)