CreateJS buntar bibliotek för HTML5 och Flash-utvecklare

I samarbete med Adobe har laget till Grant Skinner (gskinner.com), som har arbetat vid tiden för Microsoft redan på HTML 5 teknik demo Pirates Kärlek Daisies, en ny JavaScript-bibliotek för HTML5 och Flash / AIR Developer presenteras. CreateJS kombinerar ett antal befintliga bibliotek för uppspelning av bilder, ljud och Flash-element. Dessutom innehåller samlingen sin egen verktygslåda som kan exporteras till HTML5-plattformen innehåll från Flash Pro.

Kärnan CreateJS buntar de fyra JavaScript bibliotek EaselJS, TweenJS, SoundJS och PreloadJS fortfarande är under utveckling för en pre-lastning av olika komponenter. Dessutom är Adobe AIR-programmet Zoë ingår i paketet som SWF animationer kan exportera blad för EaselJS som Sprite.

Helt nytt är CreateJS verktygslåda som gskinner.com har utvecklats i samarbete med Adobe. Det finns betydligt fler funktioner än Zoë och låta Flash Pro utvecklare att exportera innehåll som ikoner, vektorer, animationer, bitmappar, ljud och text. Data levereras från verktygslådan som ett bibliotek av objekt som kan vara intressanta direkt ovanför CreateJS och HTML5 därefter.

Den nya CreateJS biblioteket bör vara tillgängliga under de kommande veckorna createjs.com. En dokumentation, demos och olika tutorials som gskinner laget vill också att publicera. För licensiering, har koncernen inte har information - men som de flesta av biblioteken som redan ingår är öppen källkod under MIT licens, kan förväntas en jämförbar licensform för CreateJS. Något längre samarbete som utvecklats av Adobe Toolkit kommer att vänta på sig, dessutom, eftersom Adobe fortfarande inte kan ge information om dess tillgänglighet.(Rl)