Programmering standard för inbyggda system MISRA C 2012 publicerade

Bilindustrin Software Tillförlitlighet Association (MISRA) har nyligen släppt den inbäddade programmeringsstandard MISRA C 2012. Standarden definierar kodningsstandarder för C och C ++ - utvecklare att undvika run-time fel som kan bli följden av osäkra konstruktioner eller strukturella svagheter språk. Den mer än 200 sidor tjock specifikation som därmed har nästan fördubblats, är kompatibel med den nya versionen till C99 och tydligen avsevärt reviderades på flera ställen.

Det finns därför nu i tillägg till de regler och riktlinjer som ska ses som riktlinjer ska användas för andra resurser för att kontrollera överensstämmelsen med kraven. Regler kan verifieras endast om att testa koden, dock. kan hänvisa till standarden som en PDF-fil via webbutiken av konsortiet för 15 brittiska pounds, kostar den tryckta versionen 45 pounds.

MISRA är en sammanslutning av biltillverkare, leverantörer och tjänsteleverantörer. Det första som antogs av organisationen 1998 regler MISRA C med sin väl 100 regler för säker C-programmering blev ett slags de facto-standard för inbäddad C-programmering. Den andra versionen, MISRA 2004 skrev bland annat att använda ett verktyg för att kontrollera reglerna. År 2008 hade konsortium med MISRA C ++ utökat riktlinjerna för objektorienterad version av språket. (Ane)