Konsument riktade ett spam klagomål hotline

Datoranvändare kan vidarebefordra oönskad e-post från sin brevlåda i framtiden en ny instans av konsumentcentrum. Efter överväger rättsliga åtgärder mot avsändare och kunden kommer sedan att göras till Federation of konsumentorganisationer (vzbv) meddelar idag. Målet är avskräckande. "Förutom förelägganden, kommer vi att försöka ta bort spammare vinster"Säger Patrick Braunmühl, chef för avdelningen för ekonomiska frågor vzbv.

För konsumentförespråkar att spåra e-post, måste huvudlinjer med avsändare, mottagare och datum skickas med vidarebefordran till besvärsnämnden ([email protected]). Dessa uppgifter är nödvändiga för en eventuell åtal. Antalet skräppost har ökat under de senaste åren oroande. Deras andel av alla mottagna i Tyskland post liggande i upp till 80 procent. Detta är inte en trivial fråga, sade om Braunmühl. "Det tar tid, pengar och nerver och skadar ekonomin och konsumenter."

därför vara nödvändigt, strängare lagar, såsom spårning av alla oönskad kommersiell e-post som en förseelse. Byrån ska vara ansvarig som den centrala myndigheten för sanktioner. Den nya klagomål Office är en del finansieras av förbundsministeriet för konsumentskydd en anti-spam projekt. Den riktar sig enbart till privatpersoner. Företag kan riktas till Centrum för skydd mot illojal konkurrens, sa det.

Se även: (ANW)

  • Europeiska spambox bör spara spammare synder