5G mobil: Vodafone lanserar Mobility Lab till Car Communication

5G mobil: Vodafone lanserar Mobility Lab till Car Communication

Den Aldenhoven Test Center, finns det några år redan, nu har vunnit med Vodafone en välkänd partner. Bilindustrin kan testa tekniker för fordons nätverk bland andra här.

(Bild: Dusan Zivadinovic)

Düsseldorf nätoperatör ansluter sig till Aldenhoven Test Center, som driver RWTH Aachen med partners. Steget är en milstolpe i utvecklingen av tekniker för nätverks rörlighet.

Mobil nätoperatören Vodafone har öppnat sin 5G Mobility Lab i Nordrhein-Westfalen Aldenhoven på onsdag. Mobilitets Lab är en del av Aldenhoven Test Center, laboratoriemiljö för utveckling och testning av fordonsteknik under bar himmel, driver RWTH Aachen längs distriktet Düren och med stöd av EU, regeringen och delstaten Nordrhein-Westfalen.

400.000 kvadratmeter plats bildar ett flertal trafiksituationer från under vardagliga förhållanden. Institutioner som bedriver forskning inom området rörlighet kan hyra vägsträckor och också testa användningen av mobil kommunikation i korsningar, på parkeringsplatser, på motorvägen, på bergstoppar eller under verkliga väder och väglag.

Med Düsseldorf nätoperatören testet Ting Center har fått inte bara en välkänd partner, men också en viktig komponent för forskning om nätverks fordon. Även om testcentret är också små och medelstora företag som finns för att ansluta fordon behöver dig, bland annat en mobil infrastruktur men. Som kontrollerar nu på Vodafone som sitt 5G Mobility Lab. "Vår 5G Mobility Lab är verkstaden för vägtrafiken i morgon. Med partners från alla sektorer, vi tar den anslutna framtidens bil här i dag på väg"Sade Vodafone Tyskland vd Hannes Ametsreiter vid öppningen. "Tillsammans lägger vi här grunden för en värld med färre olyckor och inga trafikstockningar."

Att starta 5G Mobility Labs Vodafone har visat med fordonstillverkare, leverantörer och forskargrupper den aktuella forskningsläget: erkänner bilar som fotgängare på vägen redan när de inte ens synlig för föraren. Beroende på situationen, kan en bil sedan använda denna information, till exempel automatiskt och bromsen i stället för föraren.

Vägtransporter säkrare, bekvämare och effektivare

Vodafone påpekar att nästan 63 miljoner bilar, lastbilar och bussar finns dagligen på tyska vägar och brist på tillräckliga säkerhetstekniker höga antalet olyckor kan rapporteras. Omkring 2,6 miljoner gånger hade det kraschade förra året. Parterna vill utveckla nya rutiner nu Aldenhoven olika branscher och under vardagliga förhållanden "vägtransporter säkrare, bekvämare och effektivare" göra. För att Vodafone kontrollerar tillsammans med en Nokia, Huawei och Ericsson "the-art, konfigurerbara mobila testnätverk" vid.

Visserligen är detta bara början, i själva verket är under installation eller ett LTE-nät. Till att börja nog att eftersom baserad LTE mobilnät är väl lämpade för exempelvis trafiktelematik kan vara i trafikflödet, byggarbetsplatser eller lokalt väder fångas och används för trafikstyrning (Vehicle-to-Infrastructure). För direkt kommunikation mellan fordon (Vehicle-to-Vehicle) till LTE är ännu inte konceptet kräver (bland annat på grund av alltför långa signalutbredningstider).

Fordon och multiutsändningsgrupper

Därför kommer Vodafone snart expandera till ett 5G testnät i hastigheter upp till 10 gigabit per sekund och latenser under 10 millisekunder, LTE-nät. Bilindustrin och forskare kan sedan testa variabla mobila scenarier på vägen. Vid öppnandet Vodafone demonstreras i 4G-nätet, till exempel, sådana fel kan justeras för att undervisa efterfrågan endast fordon om en incident, som är rumsligt angränsande (Geomessaging).

För den här bilen grupper kombineras nätsidan till multicast grupper. Nätverket utvärderar rapporterade fordon nyheter och multiplicerade felmeddelanden via t.ex. olyckor så att de får alla fordon lokalt associerade multicast-grupp. I andra scenarier, utveckla och testa forskargrupper, bland annat självgående bilar (IF), kommunikation mellan fordon, fotgängare, med trafikljus och med hela transportinfrastrukturen. Ur föraren ser, enligt Vodafone så här: "Du ser genom lastbilar genom och över bergstoppar bort, varna varandra i realtid framför svart is, vattenplaning eller hårt väder och parkera förarlös en."

Naturligtvis inte bygger någon av dessa tekniker till mobilnät. I en demonstration, partnerna visade hur informeras om fordonets position och rörelseriktning gående på banan baserat på deras smartphone-signaler. För detta utvecklarna in i Aldenhoven WLAN-teknik 802.11p och en specifik applikation på smartphone - mobil kommunikation kommer att vara ännu att lära ut. Trots detta, utvecklarna sätta ett trådlöst nätverk med 802.11p teknik en på provplatsen. Men många telemetridata samlas in av smarta elnät både 11 p och via LTE mobil. Den långsammare anländer via LTE-data kan användas vid mindre akuta tillämpningar för att utvärdera rimligheten eller helt enkelt som en backup.

Nätverks rörlighet från NRW ut

Nordrhein-Westfalen premiärminister Armin Laschet mäter steg Vodafone stor betydelse: "Vi vill forma framtidens mobilitet nätverks från Nordrhein-Westfalen ut. Digitalisering är en hög prioritet för delstatsregeringen. Det är därför vi vill skapa en ram för en ytterligare investering på sju miljarder euro för den digitala omvandling. Vi kommer också att under de kommande fem åren för att utveckla en 5G strategi i samarbete med industrin och vetenskap."

För Test Center och Vodafone, kommer sannolikt att vara ett viktigt steg i början av 5G Mobility Lab. Naturligtvis många forskargrupper, leverantörer och operatörer som arbetar på fordons nätverk - och naturligtvis bilindustrin. Det ska bli intressant att se hur IEEE 802.11p varvas framtid och hur stor del av den mobila kommer att ha på fordonsnätet så småningom. I Aldenhoven åtminstone båda är oumbärliga.(Dz)