Court: 1 & 1-reklame “Den beste nettverk” er misvisende

Court: 1 & 1 Reklame

(Figur 1&1)

Som har en&En godt munnen av om noe: The Higher Regional Court i Köln klassifisert med "beste nettverk" annonsør kampanje for leverandøren å være misvisende.

Telekommunikasjonsselskapet en&Man må ikke i utsagnet "Det beste nettverket er på en&1" annonsere. Reklamekampanje var misvisende, Higher Regional Court (OLG) Köln besluttet, i henhold til onsdag. Med påbudet, retten en anmodning fra Deutsche Telekom stedet var. (Referanse 6 W 97/17)

Annonsering på problemet kan forstås som en&En egen uavhengig nettverk fra andre leverandørene besitter, fant retten. Faktisk selskapet hente mye på nettverk av andre leverandører - deriblant Telekom - tilbake og bruke dem. I tillegg sjette Civil Chamber forbudt selskaper fra Montabaur å bruke registrert varemerke for Deutsche Telekom, i reklame.

1&1 hadde i august og september i trykte medier, på billboards, på internett og tv med "beste nettverk" annonseres. Annonsen følger en en rapell&En representant for en start Hochhausfassade å dekke et telekom plakat med sin egen reklame. Lagmannsretten avgjørelse 19. september er ennå ikke endelig.(AP) /(AXK)